GIAP CHEW HOLDINGS SDN BHD

企业名字

Giap Chew Holdings Sdn. Bhd.

 

商业范围

产业

 

企业运作

> 管理槟城文化遗产管区里的Giap Chew 大厦和 靠近工业区的其他仓库及其他产业。

> 管理香港多种海外产业投资及其他。

 

电子邮件: [email protected]

电话: +604-2624786

zh_CNChinese
en_USEnglish zh_CNChinese